Wickey
Wickey logo

Legetårnsfabrikken

Gratis levering ved køb for minimum 375 kr*


Kvalitet og garanti

Garanti

Da vi har stor tillid til vores egne produkter, giver vi 10 års garanti* på alle trædele og 2 år på alle øvrige produkter.

* Den anførte garanti gælder for alle dele bestående af træ. I vores garantierklæring finder du flere oplysninger om garantiens omfang, og om hvordan der kan gøres krav på den.

Garantiperioden begynder, når varen modtages. De almindelige forbrugerrettigheder (lovbestemte rettigheder og tilbagekaldelsesretten) bliver ikke indskrænket af denne garanti.

Garantien dækker ikke, hvis kunden selv eller en tredjepart forårsager fejl på trædelene på grund af forkert opsætning, eller hvis fejlen skyldes skader på trædele som følge af kundens eller tredjepartens uhensigtsmæssige brug eller opbevaring af produktet. Andre undtagelser fra garantidækningen er skader grundet kundens eget eller eventuelle tredjeparters hærværk, træets egne egenskaber eller vejrbetingede skader.